ceník

PROJEKTOVÁ ČINNOST


Zaměření objektu, pasport

Rozdělení podle složitosti objektů do kategorií I-IV

I....Jednoduchý pravidelný půdorys, stropy rovné, podlahy v jedné úrovni

II...Členěný půdorys, stropy z části trámové nebo jednoduché klenuté, rovná nadpraží

III..Členitý nepravidelný půdorys, stropy trámové nebo klenuté, podlahy v různých úrovních

IV..Stropy složité trámové nebo se složitými klenbami, podlahy v různých úrovních, okenní otvory nestejné výšky, krovy
staré soustavy, fasáda s bohatými architektonickými detaily

 Cena vychází ze složitosti objektu a půdorysné plochy všech podlaží objektu včetně podzemí a půdního prostoru (všech potřebných půdorysů), ceny jsou uvedeny vč. DPH

Pasport stavby odpovídá svým rozsahem poněkud zjednodušené dokumentaci skutečného provedení stavby, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že některé činnosti musejí být rozpracovány nad tento rámec a to podle účelu, pro který byl pasport zadán.

  

Projektová dokumentace

Při zpracování časově náročnějšího zadání  a v případě ujednání na delší spolupráci na uceleném projektu či konkrétní části projektu, který lze řádně začlenit do
kategorie projektové dokumentace, bude cena stanovena podle programu pro výpočet honoráře architekta/inženýra  pro pozemní stavby.

 Uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena se odvíjí od konkrétní situace, cestovních a jiných nákladů.

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz