dokumentace územního rozhodnutí

  Jaké informace zahrnuje dokumentace pro územní rozhodnutí?

  Pro realizaci stavby je nutné požádat stavební úřad o územní rozhodnutí. Na
  základě příslušné dokumentace bude povoleno umístění stavby.

  Tato dokumentace je součástí projektu pro stavební povolení. Vypracovává  se  v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky č.503/2006 Sb. V dokumentaci jsou uvedeny informace o:

  • investorovi
  • stavbě
  • celkové situaci stavby
  • napojení na inženýrské sítě


  Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Pro dokumentaci je třeba
  vyhotovit průzkumy (radonový, hydrogeologický). Současně se vyřizují stanoviska
  dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury.

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz