ohlášení jednoduché stavby

Je při ohlášení jednoduché stavby nutné oslovit sousedy?

Stavebník stavebnímu úřadu spolu s ohlášením jednoduché stavby doloží, že o
svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a
staveb na nich. Ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné
námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz