pasport stavby

Co je pasport stavby a k čemu slouží?

Jakýkoliv záměr se stávající stavbou - rekonstrukce, modernizace, rozšíření -
vyžaduje kvalitní dokumentaci. Zejména u starších budov či u budov, které mají
již několikátého majitele, takovéto podklady nejsou k dispozici vůbec nebo jsou
neaktuální a neodpovídají skutečnosti. V takovém případě je nutné zdokumentovat
současný stav objektu - pasportizaci. Pasport stavby je zjednodušená stavební
dokumentace, obsahuje popis stavby a zjednodušené projektové výkresy. Slouží i
jako podklad pro dodatečné zavedení stavby do katastru nemovitostí.

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz