pozemky v zastavěném území

 

Může být součástí zastavěné plochy mé zahradnictví?

Nemůže. Do zastavěného území se zahrnují pozemky v
intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro
zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků
přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy22)
nebo do lesních pozemků22), a dále pozemky vně intravilánu, a
to:

  • zastavěné stavební pozemky,
  • stavební proluky,
  • pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,
  • ostatní veřejná prostranství,
  • další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.

Nevylučuje-li to územní plán, může pozemek k umístění stavby na vyžádání odejmout ze zemědělského půdního fondu odbor životního prostředí. 

 

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz