projekt skutečného provedení stavby

Co je dokumentace skutečného provedení stavby, kdy se provádí?

 
Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby
ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných
povolení. Pokud proběhne na objektu nějaká stavební změna, je potřeba zajistit
dokumentaci skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby.
 (Pozn.: nejedná se o pasport stavby)

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz