stavební studie

Co řeší stavební studie?


Návrh stavby, neboli studie, je prvním grafickým vyjádřením budoucí stavby.
Zpracovává se před vlastním zpracováním projektové dokumentace a slouží jako
výchozí podklad pro plánování všech stavebních činností. Studie stavby řeší zejm.
dispozice, umístění objektu na pozemku, jednoduché hmotové studie a připojení
na komunikaci. V této fázi projektu architekt navrhuje optimální dispozici
vzhledem ke světovým stranám. Studie zároveň řeší orientační odhad investičních
nákladů. Po důkladném zvážení všech variant a vybrání té nejvhodnější, dochází
k vlastnímu rozpracování projektové dokumentace do jednotlivých detailů

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz