Vítejte na stránkách ateliéru projekty Nyklová...

 

Jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Od roku 1993 jsem kromě několika vlastních projektů participovala s jinými stavebními projektanty a architekty na významných projektech v historickém jádru Jičína. Řadu let jsem pracovala jako referent nemovitých kulturních památek NPÚ. Dlouholetou prací při opravách kulturních památek a přestavbách starých objektů jsem získala mnoho praktických a ověřených zkušeností o příčinách poruch historických budov a způsobech jejich odstraňování, o kombinování starých a nových konstrukcí při modernizaci staveb, o architektonickém řešení objektů s ohledem na jejich začlenění do okolní zástavby či krajiny a zpracovávání podkladů pro úřady státní správy.  Těší mě hledání řešení takové úpravy domu, která umožní majiteli pohodlné a příjemné bydlení během celého dne od jara až do podzimu. Preferuji provázání komunikace interiéru s exteriérem, tzn. nejen promyšlené řešení orientace ke světovým stranám a umístění terasy, ale i vkusné osázení vzrostlé zeleně, propojení života v domu se životem na zahradě či na terase.         

    Podle Vašeho přání či požadavku stavebního úřadu se s Vámi domluvím na nutném rozsahu a způsobu zpracování dokumentace. Poznání historického vývoje architektonických hodnot nám - projektantům - pomáhá v hledání moderní architektury nadčasového charakteru. Nabízím své zkušenosti a chuť k vyřešení Vašich plánů - třeba jako "nové ve starém". 

Nabízím: 

  • Pasporty stávajících objektů
  • Studie a projekty novostaveb a stavebních úprav rodinných domů 
  • Půdní vestavby, přístavby, úpravy využití rodinných domů
  • Projekty obnovy kulturních památek,
  • Projekty regenerace památkově chráněných území

Jako dozor při samotné realizaci jsem se přesvědčila, že nutnost kvalitní projektové dokumentace je často podceňovaná a práce bez ní se pak prodražuje komplikacemi například v omezování technologickými možnostmi stavby, rozpočtu či nesrovnalostmi ve spolupráci s prováděcí firmou. 

Inženýrská činnost se osvědčila klientům, kteří váhali, do jakého rozsahu prací se mají pustit a zda potřebují, či nepotřebují dokumentaci, případně jaký stupeň dokumentace to má být a s kým jednat.

Cílem mého snažení je jednoduché a efektivní provedení Vaší stavby - pěkně a prakticky.  Mojí snahou je pochopení Vašich potřeb, přesné vystižení nároků, které kladete na svoji stavbu a Vašich představ o bydlení v zájmu oboustranné spokojenosti z úspěšného a kvalitního návrhu. 

        

 

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
+420 603 478 535 lenka.nyklova@hotmail.cz