Služby

 •   pasporty stávajících objektů
 •   půdní vestavby, přístavby, úpravy uspořádání
 •   architektonické studie a předprojektová příprava rodinných domů
 •   projekty obnovy nemovitých kulturních památek
 •   projekty regenerace památkově chráněných území
 •   inženýring


Konzultační a projektová činnost


pozemní stavby a architektura

 • Konzultace a studie před zadáním projektové dokumentace
 • Projektová dokumentace jakéhokoliv stupně
 • Podklady a konzultace k jakémukoliv stupni správního řízení
 • Konzultace při komunikaci s jiným projektantem
 • Projekt a konzultace rekonstrukcí domů, bytů
 • Konzultace volby řešení z nabízených variant


v oblasti obnovy nemovitých kulturních památek

 • projekt obnovy nemovité kulturní památky
 • projekt revitalizace plošně chráněného území
 • odborný stavební dozor při obnově nemovité kulturní památky svépomocí
 • technický dozor stavebníka při obnově nemovité kulturní památky
 • inženýrské služby při zajišťování obnovy nemovité kulturní památky


Mimo jiné nabízím: projekty stavebních úprav rodinných domů, rekonstrukce, adaptace, vestavby apod. Jsme vám vždy k dispozici, proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů, či pokud máte zájem o jakoukoliv službu.

Projekty rodinných domů patří i přes svůj zdánlivě malý rozsah k těm obtížnějším architektonickým úkolům. Předpokladem úspěšného a kvalitního návrhu je navázání důvěrného vztahu s klientem. To umožní pochopit jeho potřeby, přesně definovat jeho nároky i představy o bydlení, stávající zvyklosti, obyčeje, rituály.

Rekonstrukce či adaptace rodinného domu je velmi náročný projekt a liší se od normálního projektu v mnoha směrech. Při rekonstrukci nestavíme na zelené louce, ale pracujeme již s postaveným objektem.Proto se Vám snažíme v rámci již existujících podmínek vyjít maximálně vstříc.Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz