inženýring

o   předprojektová příprava

o   konzultace nebo kompletní zpracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních správního řízení

o   inženýrské služby při realizaci zakázky

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
+420 603 478 535 lenka.nyklova@hotmail.cz