REFERENCE

2014 Běchary - půdní vestavba
2015 Bukvice - architektonická studie přestavby stodoly s ochozem
         Markvartice Rakov - dokumentace bouracích prací
         zámek Staré Hrady - dokumentace skutečného provedení stavby
         Bělá u Pecky - ohrada - pasport a inženýrské práce
2016 zámek Staré Hrady - návrh bezbariérových toalet
         Nová Paka, Opolského - zaměření, posouzení STS, projekt a inž. práce na                   záchranu roubenky
         Nová Paka, Desatero - přestavba rodinného romu
         Nový Bydžov, Komenského - pasport bytových jednotek, výpočet podl. ploch
         Mnichovo Hradiště, Hluboká - projekt revitalizace roubenky 
           - kulturní památky v památkové zóně
2017 Jičín Robousy -  přestavba rodinného domu
         Nová Paka, Česká - návrh přístavby k rodinnému domu
         Police n/M, Fučíkova - zaměření bytových jednotek, výpočet podlah. ploch
         Lomnice n/P, Poděbradova - půdní vestavba, přístavba, pasport rod.domu
         Nová Paka, 3. Května - půdní vestavba bytové jednotky
         Kopidlno Drahoraz - pasport přístavby
2018 Nová Paka, Komenského - dílčí studie dispozice
         Nová Paka, Dr.Tučka - návrh oplocení
         Libáň, Psinice, pasport severní stáje pro koně
         Kopidlno, Havlíčkova - oprava půdní vestavby
         Bačálky- přístavba verandy
         Borovnička - návrh rekreačního objektu
         Tereziny dary - pasport přístavby k rodinnému domu
         Žeretice - pasport hospodářského objektu, studie fasád, přístavba verandy
         Hořice v P, Čsl. Armády - zjednodušený pasport rodinného domu
         Nová Paka, Jeronýmova - pasport rodinného domu
         Levínská Olešnice - novostavba rodinného domu
 
2019 Bukvice - pasport hospodářského objektu
        Jičín Dvorce - přístavba bezbariérové bytové jednotky k rodinnému domu
        Dolní Bousov, Brodecká - pasport k dodatečnému povolení stavby
        Jičín, Poděbradova - pasport k dodatečnému povolení stavby
        Staré Místo - Dokumentace bouracích prací
2020 
        Horka u Staré Paky - projekt nového přízemního rodinního domu
        Nemyčeves, Na Zádech - projekt. dokumentace pro vydání rozhodnutí o                    změně využití území
        Šlikova Ves - předprojektová dokumentace k rodinnému domu 
        Dolní Bousov - Novostavba přístavby rodinného domu- zaměření starého 
        domu, architektonická studie

        Nová Paka, Desatero – stavební úpravy rodinného domu(zaměření; 

        stavebně konstrukční zhodnocení technického stavu; architektonická studie               ve variantách; 

        návrh stavebních úprav; projekt. dokumentace podle vyhlášky 490/ 2009Sb.               pro ohlášení stavby 

        inženýrské služby 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
+420 603 478 535 lenka.nyklova@hotmail.cz