architektonické studie a předprojektová příprava rodinných domů

 • Návrh stavby jako první grafické vyjádření budoucí stavby zpracované před vlastním zpracováním projektové dokumentace jako výchozí podklad pro plánování všech stavebních činností.
 • Studie architektonického řešení dispozice, umístění objektu na pozemku, jednoduchá hmotová studie a připojení na komunikaci. 
 • Kontakt

  Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
  Nová Paka
  50901
  +420 603 478 535 lenka.nyklova@hotmail.cz