projekty regenerace památkově chráněných území, MPZ, MPR, VPZ, VPR

  • podklady potřebné pro čerpání finančních příspěvků z programů Ministerstva kultury ČR na obnovu objektů, na něž se vztahuje Památkový zákon č.20/1987Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
+420 603 478 535 lenka.nyklova@hotmail.cz