O nás

Jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
registrovaný v ČKAIT  pod číslem: 602503.
V minulosti jsem, mimo jiné, úzce spolupracovala jako konzultant s významnými
projektanty na objekty v historickém jádru Jičína. Od roku 1993 jsem kromě
několika vlastních projektů spolupracovala s jinými stavebními projektanty.

Řadu let jsem pracovala jako referent nemovitých kulturních
památek NPÚ. Dlouholetou prací při opravách kulturních památek a přestavbách
starých objektů jsem získala mnoho praktických a ověřených zkušeností o příčinách
poruch historických budov a způsobech jejich odstraňování, o kombinování
starých a nových konstrukcí při modernizaci staveb, o návrzích architektonického
vzhledu objektů s ohledem na jejich začlenění do okolní zástavby či
krajiny a zpracovávání podkladů pro úřady státní správy.

Jako dozor při samotné realizaci jsem se přesvědčila, že
nutnost kvalitní projektové dokumentace je často podceňovaná a práce bez ní se
pak prodražuje komplikacemi v technologických možnostech stavby, rozpočtu
či nesrovnalostmi ve spolupráci s prováděcí firmou. 

Inženýrská činnost se osvědčila klientům, kteří váhali,
do jakého rozsahu prací se mají pustit a zda potřebují, či nepotřebují
dokumentaci, případně jaký stupeň dokumentace to má být a s kým jednat.

Naším cílem je spokojený zákazník. V našem ateliéru se na Vás těší osvědčený tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi s projektováním širokého spektra staveb. Rádi pro Vás vytvoříme architektonickou studii nebo jen poradíme při konzultaci. Také zajistíme profesionální servis během všech projektových fází architektonické zakázky od vyřízení potřebných povolení, přes stavební dozor až po kolaudaci stavby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
603478535 lenka.nyklova@hotmail.cz