O nás

Ateliér Projekty - Nyklová pracuje od roku 2016 a zabývá se projektováním především rodinných a bytových domů, jejich stavebních úprav a úprav okolí. Podle požadavku stavebníka provedu inženýrské služby, případně autorský dozor či technický dozor investora.

Jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, registrovaný v ČKAIT  pod číslem: 602503. V minulosti jsem, mimo jiné, úzce spolupracovala jako konzultant s významnými projektanty na stavbách v historickém jádru Jičína. Po roce 1993 jsem kromě vlastních projektů spolupracovala s jinými stavebními projektanty. Od roku 2016 je v činnosti atelier Projekty - Nyklová.

Řadu let jsem pracovala v Národním památkovém ústavu. Dlouholetou prací při opravách kulturních památek a přestavbách starých objektů jsem získala mnoho praktických a ověřených zkušeností v oblastech příčin
poruch historických budov a způsobů jejich odstraňování, kombinování starých a nových konstrukcí při modernizaci staveb, návrhů citlivě voleného architektonického vzhledu objektů s ohledem na jejich začlenění do okolní zástavby či krajiny a zpracovávání podkladů pro úřady státní správy.

Jako dozor při samotné realizaci jsem se přesvědčila, že nutnost kvalitní projektové dokumentace je často podceňovaná. Stavební práce bez ní se prodražuje komplikacemi v technologických možnostech stavby, rozpočtu či nesrovnalostmi ve spolupráci s prováděcí firmou. 

Konzultace před zadáním projektu se osvědčila klientům, kteří váhali, do jakého rozsahu prací se mají pustit, zda volit stavební úpravy staršího domu či novostavbu. 

Studie interiéru stavebníka vychází z obecných priorit při volbě dispozičního uspořádání a možností stavebních konstrukcí.

 Časté jsou nedostatky v zápisech mladších staveb v katastru nemovitostí a chybí k nim dokumentace pro   stavební úřad a následný zápis v katastru.

Výpočet podlahových ploch využívají především makléři při převodu nemovitostí na nového vlastníka.

Projekt demoličních prací může být potřeba pro uvolnění pozemku před novou stavbou.

Inženýrské služby uvítají stavebníci zaneprázdnění nebo s malými zkušenostmi s legislativou kolem stavebního řízení.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
+420 603 478 535 lenka.nyklova@hotmail.cz