projekty obnov nemovitých kulturních památek

  • projektová dokumentace zaměřená na tradiční postupy ve stavebnictví
  • dokumentace a konzultace vycházející z požadavků orgánů památkové péče
  • odborný dozor autorizované osoby při obnově kulturní památky, konzultace, 
  • technický dozor stavitele při obnově kulturní památky

Kontakt

Ing. Lenka Nyklová Kumburský Újezd 11
Nová Paka
50901
+420 603 478 535 lenka.nyklova@hotmail.cz